Vino je izvor i stil života

getty images, snl

Zasigurno svi znate poslovicu In vino veritas ili U vinu je istina .

I sigurno ćete priznati da vino nije proizvod. Vino je način izražavanja i komunikacije sa svijetom. Vino je stil života.


Prije cca 6000 godina desila se prva proizvodnja vina u Iranu i Armeniji. Dokazi ukazuju na uzgoj vinove loze i u ranom brončanom dobu na lokacijama Bliskog istoka, Sumera i Egipta 1000 godina prije Krista. Iskopine o proizvodnji vina u Europi koje datiraju iz 4000 godina prije Krista sadrže najstarije pisane dokaze o vinarstvu. 


Vino je povezano s mitovima o Dionizu i  Bacchusu, odnosno Bogovima stare Grčke i Rima. Grci su provodili aktivnu trgovinu vinom i sadili grožđe u svojim kolonijama od Crnog mora do Španjolske. Rimljani su također bitno utjecali na razvoj vinogradarstva i vinarstva tako što su u svojim tadašnjim kolonijama utemeljili vinograde.U srednjovjekovnoj Europi, nakon pada Rima, Kršćanska crkva postala je bitan čimbenik u vinogradarstvu i vinarstvu. Vino postaje neizostavan dio slavljenja katoličkih misa. Istovremeno, vino postaje zabranjeno u islamskoj kulturi. 


Nakon putovanja Kolumba grožđe i vinska kultura preplivali su Atlantik te su iz Starog svijeta došli u Novi. Španjolski misionari su postavili temelje vinogradarstva u Čileu i Argentini sredinom 16. stoljeća  te ga proširili na Kaliforniju u 18. stoljeću.  


S velikom europskom imigracijom iz 19. i početka 20. stoljeća u Novi svijet uvezene su sorte Vitis vinifera grožđa. 


Danas je vino jedno od najpopularnijih pića koje se uzgaja i proizvodi u regijama diljem svijeta.

Nekada je bilo rezervirano samo za više društvene klase, a danas je dostupno svima. Na vama je da se odlučite da li više volite bijelo ili crveno.