Ljudi će u budućnosti živeti 130 godina

getty images, Debabrata Ray

Genetska terapija mogla bi biti ključ za duži život, i to ne samo u mlađem tijelu, već i s podmlađenim umom.

Ljudi će u budućnosti živjeti 130 godina, a imat će tijelo i mozak svjež kao u mladosti, tvrde genetičari. Genetska terapija mogla bi biti ključ za duži život, i to ne samo u mlađem tijelu, već i s podmlađenim umom.

Naučnici s Harvarda počeli su preliminarne eksperimente na psima rase bigl i tvrde da mogu učiniti životinje mlađim dodajući nova DNK "uputstva" u njihove ćelije.

Oni vjeruju da će taj proces biti primjenjiv i na ljude, prenose naučni časopisi.

Genetičari zasnivaju svoja istraživanja na ranijim radovima, koji su pokazali da "ugrađivanje" gena na jednostavnim organizmima poput crva i muha može udvostručiti trajanje njihovog života.
Neka starija istraživanja pokazala su da davanje transfuzije krvi mlađih miševa starijim glodarima može da vrati neke biomarkere na mlađi stupanj.

"Već smo sproveli brojne testove na miševima, sad vršimo neke na psima, a zatim krećemo na ljude", potvrđuje genetičar George Church.

On najavljuje da će se i sam javiti za testiranja ako budu sigurna.

Naučnici poručuju da je cilj testova da čovjek u budućnosti "ima tijelo i um dvadesetdvogodišnjaka, a iskustvo čovjeka starog 130 godina".