Biološki sat povezan je s promjenama raspoloženja

getty images, snl

Poremećaji u biološkom ritmu mogu izložiti ljude pojačanom riziku od promjene raspoloženja, tvrde naučnici.

Sat otkucava u gotovo svim ćelijama u tijelu koje se mijenjaju prema tome kako tkivo funkcionira u dnevnom ritmu.

Istraživanje sprovedeno nad 91.000 ljudi pokazalo je da su poremećaji biološkog sata povezani s depresijom, bipolarnim poremećajem i drugim problemima.

Naučnici iz Glasgowa kažu da je to upozorenje društvima koja su u sve većem raskoraku s "normalnim" dnevnim ritmovima.

Iako se istraživanje nije bavilo upotrebom mobilnih telefona, profesor Daniel Smit kaže da je "vjerojatno" da su neki ispitanici koji su imali problema noću koristili društvene mreže.

"Moj mobilni telefon se gasi u 22 sata i to je jednostavno zato što nismo evoluirali da bi buljili u ekrane u vrijeme kada bi trebalo da spavamo", rekao je Smit.

Ljudi u istraživanju su nedjelju dana nosili monitore koji su bilježili u kojoj su mjeri poremećeni njihovi bioritmovi.

Poremećenima se smatraju oni koji su bili jako aktivni noći ili neaktivni tijekom dana.

Ti ispitanici su za šest do deset posto imali više promjena raspoloženja od ljudi koji su živjeli po uobičajenom obrascu, aktivnost danju-neaktivnost noću.

Istraživanje je otkrilo veće stope depresije, bipolarnog poremećaja, usamljenosti, nižeg stupnja sreće, sporije reakcije i promjene raspoloženja kod ljudi s poremećenim bioritmom.

Naučnici ipak ne mogu sa sigurnošću reći uzrokuju li ti poremećaji mentalne bolesti ili su samo njihov simptom, pa je potrebno sprovesti dodatna istraživanja.