Ovo su loše osobine koje direktori trebaju prerasti

getty images, Zombie Studio

Transformacija je nužnost za većinu današnjih kompanija. Transformacija je nužna i za direktora koji upravlja tom kompanijom.

Naporno ste radili kako bi se popeli na vrh i sada ste postali glavni izvršni direktor u kompaniji. No nemojte misliti da vaš posao tu završava. Poslovni je svijet vrlo hirovit i na mnogo stvari ne možete utjecati, ali ono što možete je raditi na sebi kako bi izbjegli neke zamke i bili dobar vođa svojim zaposlenicima jer se tako povećava produktivnost.


Bez arogancije i oholosti

Normalno je da ljudi budu ponosni na svoj uspjeh, no mnogi zbog toga razviju neke negativne karakteristike misleći da više ne moraju učiti i napredovati. No i dalje je dobro čuti savjet i tuđe mišljenje, pogrešno bi bilo odbaciti one koji propituju vaše odluke samo zbog vlastitog ponosa. Zapamtite da niste najpametniji, vježbajte poniznost i saslušajte što drugi imaju za reći jer će im to pokazati da cijenite njihovo mišljenje te će biti dodatno motivirani za rad.

Morate (nekada) odbaciti oprez

Oprez se na prvi pogled ne čini kao loša osobina šefa, no riskantne odluke nekada mogu pomoći jer donose napredak. Previše ljudi dozvoljava da ih strah od neuspjeha zakoči, previše promišljaju i zbog toga propuste dobre prilike i ideje. Sjetimo se da je Bill Gates odustao od fakulteta kako bi radio u Microsoftu, a mnogi su izdavači odbili izdati Harry Pottera (i sada sigurno žale zbog toga). Čak i ako se rizična odluka neki puta izjalovi, nešto ćete naučiti iz tog iskustva, te ćete se zbog toga uzdići iznad konkurencije.


Ne smijete se fokusirati samo na zaradu

Direktor za rezultate kompanije odgovara investitorima i upravi, no brojke i profit nikako ne bi smjeli biti glavni fokus, treba se pozabaviti potrebama potrošača. Oni će primijetiti ako počnete koristiti lošije jeftine materijale u svojim proizvodima ili smanjite usluge. Primjer lošeg fokusa je slučaj Ford Pinto koji je doživio fijasko samo zbog fokusiranja na zaradu umjesto na zadovoljstvo kupaca. Ako se kvaliteta održava stvorit ćete vjerne kupce svog brenda i onda će uslijediti i zarada.

Imajte na umu da će i kompanija biti bolja što ste bolji vi kao njen šef, a također ćete biti pozitivan primjer drugima.