SNL preporuka: Kapital ,Tomas Piketty

SNL

Stručnjaci ekonomije znaju dobro šta preporučujemo, a oni koji to žele biti, ovo može biti naučno i korisno štivo..

  Prema ocjeni vodećih ekonomista, "Kapital u dvadeset prvom vijeku" je najvažnija knjiga današnjice koja je raspirila odveć postojani, latentni, egzistencijalni paradoks po kojem se bogati još više bogate, a siromašni još više siromaše.Ujedno, ova krilatica kapitalizma 21. vijeka sažima novovjeki Kapital francuskog ekonomiste i socijaliste Thomasa Pikettyja. Polazeći od hipoteze postavljene u jednostavnoj ekonomskoj formuli "r>g" da su pitanja prihoda i blagostanja previše važna da bi se njima bavili matematičari i ekonomisti, autor iznosi široku lepezu relevantnih činjenica, kako bi čitaocima pružio povijesne osnove navodeći ih same na zaključke. Iako za sebe voli reći da je pripadnik generacije koja je gledala pad Berlinskog zida, Piketty u svom djelu nije zatrovan ideološkim rješenjima nego stavove zasniva na ekonomskim instrumentima, koji su mu bili ključni alati u kreiranju vlastite slike ekonomske povijesti, u kojoj dominira hipoteza da je povrat od kapitala veći od stope rasta.