Najutjecajniji muškarci na društvenim mrežama

Getty Images

Društvene mreže su sastavni dio naših života te su pokazatelj popularnosti javnih ličnosti. Njihova popularnost se često podudara sa njihovom popularnošću van društvenih mreža.

Donosimo vam listu najutjecajnijih muškaraca na različitim društvenim mrežama.Facebook:


 1. Christiano Ronaldo – 122.1 milion 
 2. Mark Zuckerberg – 119.2 miliona
 3. Van Diesel – 101.6 miliona
 4. Eminem – 90.4 miliona
 5. Lionel Messi – 89 miliona
 6. Justin Bieber – 78.7 miliona
 7. Will Smith – 75.4 miliona
 8. Michael Jackson – 75 miliona
 9. Bob Marley – 72 miliona
 10. Jackie Chan – 63.6 miliona

Instagram:


 1. Christiano Ronaldo – 150.1 milion
 2. Dwayne Johnson (The Rock) – 126.9 miliona
 3. Neymar – 108.8 miliona
 4. Lionel Messi – 105.1 milion
 5. Justin Bieber – 103.8 miliona
 6. Kevin Hart – 67.3 miliona
 7. Justin Timberlake – 53.8 miliona
 8. David Beckham – 53.1 milion
 9. Drake – 52.6 miliona
 10. Vin Diesel – 51.5 miliona

Twitter:


 1. Justin Bieber – 105 miliona
 2. Barack Obama – 104 miliona
 3. Christiano Ronaldo – 76 miliona
 4. Justin Timberlake – 65 miliona
 5. Donald Trump – 57 miliona
 6. Jimmy Fallon – 51 milion
 7. Bil Gates – 46 miliona
 8. Narendra Modi – 45 miliona
 9. Bruno Mars – 42 miliona
 10. LeBron James – 42 miliona