Znate li šta je Napoleonov kompleks?

Manje se o njima govori no oni ipak postoje. Na komplekse koji se tiču centimetara, malo koji muškarac je imun. Iako je za očekivati da ih najviše muče neki drugi, zapravo ih muče centimetri u visinu.

Prema predaji, Napoleon je nizak rast kompenzirao ratujući. Napoleonov kompleks jedan je od najvećih muških problema s kojima se oni moraju boriti cijeli život. Osoba koja ima prosječan ili manji broj centimetara od većine, osjeća se neadekvatno i manje vrijedno.


Stereotip koji prati muškarce nižeg rasta je da su agresivniji, glasniji i imaju veću želju za privlačenjem pažnje i dokazivanjem, što je Freud objasnio činjenicom da je to obrambeni stav ega zbog kojeg muškarac ne može podnijeti da je manji od prosjeka. Agresivniji nastup nižih muškaraca antropolozi pravdaju evolucijskom teorijom prema kojoj su niži i slabiji muškarci svoju nadmoć dokazivali tako što su bili glasni i napadni.


Nedavno objavljena studija koju su proveli znanstvenici Centra za kontrolu bolesti u Atlanti, pokazala je da bi to mogla biti istina, odnosno da su niski ljudi agresivniji i nasilniji, piše Bright Side.


Studija je obuhvatila 600 muškaraca u dobi između 18 i 50 godina i utvrđeno je da je kod onih koji se osjećaju manje muževno čak tri puta veća vjerojatnost da počine nasilje ili kriminalni čin. Simptom je prvi puta spomenuo austrijski psihoanalitičar Alfred Adler, davne 1926., a evolucijski psiholog Mark Van Vugt s timom istraživača sa Sveučilišta Vrije u Amsterdamu lani je došao do nekih novih spoznaja koje su potvrda tog kompleksa kod muškaraca.


Stručnjaci tvrde da se niži ljudi osjećaju ranjivije i skloniji su paranoji. No, treba upozoriti da je testna grupa ipak premala da bismo mogli izvući korektne zaključke o toj vezi, pa treba uzeti u obzir i studije koje su pokazale kontradiktorne rezultate. Tako su, na primjer, znanstvenici Sveučilišta iz Lancashirea (UCLAN) došli do zaključka da je Napoleonov kompleks zapravo - mit.