Opera Čarobna frula na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

PR

U subotu, 6. aprila. 2019. u 19:30 sati, na sceni NPS bit će izvedna opera Wolfganga Amadeusa Mozarta „Čarobna frula“u režiji Muhameda Hrustanovića.

U predstavi učestvuju solisti i hor Opere Narodnog pozorišta Sarajevo uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati Josip Šego.
Prema riječima režisera predstave Muhameda Hrustanovića:


„Kao obavezna operska literatura, a pogotovo u teatrima njemačkog govornog područja, ističe se jedno posebno djelo komponovano od strane fenomena umjetničke muzike - Wolfganga Amadeusa Mozarta. „Čarobna frula“, opera namijenjena svim generacijama, naći će se ponovo na repertoaru Opere Narodnog pozorišta Sarajevo.
Mozart je bio revolucionar. U svoje opere vješto je šifrirao poruke i pouke koje su imale snagu da mijenjaju svijest gledalaca. Na prvi pogled opera zapostavlja žene, društvo ih izoluje od vodećih položaja, posmatra kao manje bitna bića. Međutim, pažljivo oko shvati da sve prepreke postavljene pred muškarca nije moguće savladati bez vodeće ruke žene! Da li je muški istovremeno i „jači“ spol? Ova opera briše sve konzervativne linije ražmišljanja, te pokazuje da u biti vlast bez žena nije moguća. Takođe, primjetna je kritika društva i društvenog poretka, te generalno kritika ljudske vrste koja često zaboravlja da je svaka individua prvenstveno „čovjek“ i u skladu sa time bi se trebali ophoditi jedni prema drugima. Uzajamno poštovanje, bez površinskih protokola i tradicija, je temelj suživota na planeti Zemlji. U „Čarobnoj fruli“ se brišu granice između dobrog i lošeg, svaki čovjek ima dva lica koja, ovisno o situaciji, dolaze na vidjelo. Ova opera je i ljubavna priča dvoje djece koji tokom dramske radnje „odrastaju“ i postaju zreli kako bi na kraju bili u mogućnosti isključivo u zajedništvu preuzeti moć nad dobrim, te vladati pravedno, vođeni ljubavlju
“.