Zašto je muškarcima feminizam potreban čak i više nego ženama

Šta je „vaginokapitalizam“ i ko je kriv za to što muškarci ne plaču?

Hollywood voli žene – Disney ponovo snima svoje stare priče, fokusirajući se na emancipirane djevojke. U vrlo realističnoj seriji „Černobil“ uvode samo jedan nerealni lik, jer je publici potrebna aktivna junakinja. U „Kuli od karata“ supruga je odvedena u prvi plan. I samo Tarantino, neočekivano bira muškarce kao heroje svog novog filma. 


Ako se nađem u situaciji da hodam mračnom ulicom i primjetim da me muškarac slijedi, vjerovatno  ću preći na drugu stranu ulice jer sam se osjetila uplašeno. Ali, sad se stavite na mjesto tog muškarca koji hoda mračnom ulicom i ispred sebe vidi djevojku koja se nervozno i uplašeno okreće i gleda ga. On će vjerovatno također preći na drugu stranu ulice. Sad se postavlja pitanje „Ko je od nas više diskriminisan?“.


Seksizam se javlja kada se djevojkama počne govoriti da ako sjajno izgledaju i hodaju noću bez pratnje, mogu biti silovane. Ljudi drugog spola su „agresivne životinje“ i bolje je sklanjati se od njih u mračnim uličicama. Kao rezultat toga, neki se smatraju potencijalnim žrtvama, dok se drugi smatraju potencijalnim silovateljima. I iskreno, ne znam kome je gore. 


Većina žrtava nasilja su žene. To je istina, ali razmislite zašto veoma malo znamo o muškarcima koji su bili žrtve nasilja? Ili smatrate da je nemoguće da muškarci budu žrtve nasilja? Smatramo da ćemo, ako odgovorimo na to pitanje, puno toga objasniti. Kada su u pitanju prava žena, feministkinje često ističu da su većina ljudi na vlasti muškarci, te da su i na rukovodećim pozicijama uglavnom muškarci. Međutim, šute o činjenici da su većina ljudi u zatvorima također muškarci, kao i da su največi broj beskućnika, muškarci. Izgleda da muškarci ne dobijaju uvijek bonuse zbog patrijarhalnog sistema, ali su često „potrošni materijal“. Ako pogledate statistiku sa druge strane, muški rod više neće izgledati tako privilegovano. 


Ako je snaga žena u njihovoj slabosti, onda je snaga muškaraca u njihovoj snazi. U mnogim zemljama se traži da muškarci idu u vojsku i da se prema defaultu smatraju hraniocima porodice. Kad se borimo da osiguramo da muškarci dijele visoku poziciju s nama i pruže nam priliku za dobar posao, čini se da zaboravljamo kako će čovjek koji ne radi i sjedi s djecom – parazit – izgledati u javnosti. Neće izgledati kao čovjek. Patrijarhat, s jedne strane, ljudima daje privilegije, ali s druge strane ih čini ranjivijim, društveno ovisnim, te na njih stavlja veliku odgovornost. Pokušavamo uništiti društvene stereotipe i zahtjeve koje društvo postavlja ženama, te praktično zanemarujemo nerealne zahtjeve prema muškarcima. Ali i muškarci su žrtve seksizma. via GIPHYU mnogim zemljama je glavni kriterij muškosti, uspjeh, a kriterij 
ženstvenosti je sreća u privatnom životu.

 

Ova strašna norma se učvrstila 90.-tih godina prošlog vijeka, kada su privatni poslodavci zaključili da nije isplativo zapošljavati žene zbog porodiljskog odsustva. Tada su se počeli vjenčavati djevojčicama, a one su finansijski ovisile o muškarcima: njihovo radno vrijeme je bilo jeftinije od radnog vremena njihovih muževa, a njihova tijela su postala roba koju gospoda mogu kupiti, zaslužiti ili uzeti silom. U ovo sumorno vrijeme po prvi put su se pojavili  sjajni savjeti „kako biti dobra supruga“. 


Za sada, mnogo djevojaka nije upoznato sa ravnopravnim odnosima, ali maštaju da se sretno udaju. Smatraju da je moguće poništiti patrijarhat. Mnogi „treninzi ženstvenosti“, koji se u razvijenim zemljama smatraju aktivizmom, uče djevojke da prebace čitav teret kućnih i finansijskih problema na muškarce, nudeći zauzvrat dvije biološke funkcije: seks i uzornu suprugu i majku. 


Jedan teoretičar je smislio poseban naziv „vaginokapitalizam“. Ali krivci za vaginokapitalizam nisu žene, već borci za tradicionalne patrijarhalne vrijednosti. Feministkinje upravo nude rješenje ove neravnoteže: finansijske jednakosti i ravnopravni odnosi. Oslobađajući žene od porodičnog ropstva, oni također oslobađaju muškarce od prekomjernih obaveza. 


Feministkinje se često prikazuju kao mrziteljice muževa, ali one su u 
stvari na istoj strani strani kao muškarci


Borba za prava muškaraca se ne bi trebala voditi protiv feminizma, već protiv patrijarhata kako bi se iskorijenile tradicionalne vrijednosti utemeljene na seksizmu prema oba spola. Muškarci ne plaču. Ne žale se na nasilje u porodici. Nikada ih ne uznemiravaju. Muškarci nikad ne mogu biti tužni. Muškarci ne trebaju viđati svoju djecu nakon razvoda. 


Prema istraživanjima, životni vijek muškaraca je 10 godina kraći nego kod žena, a jedino u zemljama s viskom razinom jednakosti nema te razlike. Vidljive „muške privilegije“ patrijarhata imaju drugu stranu, o kojoj svi šute. Seksizam prema jednom spolu ne postoji: ako žene pate zbog ponašanja muškaraca, onda i muškarci pate zbog ponašanja žena. A ravnopravnost je moguća ako se primjenjuje istovremeno na sve. Sve dok jedan spol ne prestane biti potlačen, ni drugi spol nikad neće biti slobodan.