Savremen muškarac – otac i muž na koga porodica računa

Vremena su se promijenila, ali nasljeđe prošlosti je jako i možda vam je teško da se oslobodite patrijarhalnog modela, u kome je muškarac zadužen za zarađivanje i materijalno obezbjeđivanje porodice, a žena za sve ostalo.

Moderni muškarci su dobri muževi i dobri očevi, koji preuzimaju odgovornost i na koje njihova porodica uvijek može da računa. To znači da su prisutni i aktivni u porodičnom životu, umjesto da, kao nekad, brigu o domu i djeci prepuštaju suprugama. Jer,supruge su danas zaposlene i rastrzane između porodice i posla i karijere i jednako učestvuju u materijalnom zbrinjavanju porodice, pa zato i savremeni muškarci jednako učestvuju u porodičnom životu.


Prema jednom istraživanju,šest od deset mladih supruga i očeva izjavilo je da im je porodica najvažniji životni aspekt i da im najveće zadovoljstvo pričinjava kvalitetno vrijeme provedeno sa suprugom i djecom.


To predstavlja ogromnu razliku u odnosu na ne tako daleku prošlost, u kojoj muškarci gotovo nisu ni poznavali svoju djecu, a uloga glave porodice ih je stavljala u položaj neprikosnovenog zaštitnika i vrhovnog sudije, koji donosi sve krajnje odluke za svoju porodicu. Otac više nije strahopoštovanja dostojna figura, kojom majke disciplinuju decu (“smiri se, da ne kažem ocu šta si radio”), neko ko se pojavljuje da bi podjelio pravdu (kaznio ili blagonaklono klimnuo glavom), kome su se svi sklanjali s puta, da bi mogao da se odmori i opusti u porodičnom krugu, nakon napornog radnog dana. Otac više nije neko ko nema pojma o djeci, ko je nespretan i ukočen u odnosu sa njima i ne zna ništa o njihovim potrebama i navikama.


Savremeni očevi i muževi su brižni, nježni i prije svega, prisutni. Važno im je da imaju prisan odnos razumijevanja i povjerenja kako sa svojim suprugama, tako i sa djecom i njihova uloga u odgajanju djece je kompleksnija i važnija nego ikada ranije. Od nekadašnjeg modela glave porodice, oca i muža koji nikada nije prisutan, a kad jeste, sve se okreće oko njega, savremeni muškarac se identifikuje sa modelom oca i supruga na koga porodica može da računa, koji je uvijek prisutan i maksimalno uključen u svakodnevno funkcionisanje svih članova porodice. Ovaj model je bio neizbježan, jer su žene izašle iz kuhinja, prestale da rađaju jedno dijete za drugim i počele da se obrazuju i grade karijere i osvajaju životne aspekte koji su im vijekovima bili nedostupni i uskraćeni. Njihova uloga majke i supruge (upraviteljice doma i porodice) time se nije smanjila, nego je postala zahtjevnija i kompleksnija, ali je ujedno napravila mjesta za novi model uloge oca, za kojim ranije nije ni bilo potrebe. Savremena djeca imaju šanse da odrastaju uz zainteresovane, prisutne i brižne očeve, koji brinu o njima koliko i njihove majke.Savremenim očevima, djeca su prioritet kao i njihovim suprugama i to je prva među najvažnijim zajedničkim stvarima. Savremeni očevi ne propuštaju odrastanje svoje djece, vjerujući da će se sa njima više družiti kad odrastu, već aktivno učestvuju u odgajanju djeteta, od rođenja.  Savremeni muževi prevazišli su model “pomaganja” suprugama – oni nisu pomoćnici, nego aktivni učesnici, koji preuzimaju odgovornost za odgajanje djece i njegovanje partnerskog odnosa.


Moderne tate ne vode djecu u šetnju zato što time pomažu njihovoj majci, nego zato što su to njihova djeca i oni vole da provode sa njima posebno vrijeme, da im se posvećuju i brinu o njima.


Ako smatrate sebe savremenim muškarcem, vjerovatno se pronalazite u ovoj priči, a ako ste već suprug i otac – postarajte se da to bude priča vašeg života.