Ibn Battuta kao najveći putopisac jednog vremena

SNL


Kada sagledate sve ono što nam je donio savremeni svijet, sva modernost i noviteti koje smo dobili krajem 20. i sada na početku 21. vijeka, morate priznati da je sve dostupno. Da li možete tu dostupnost da dosegnete, već su stvari koje su u vezi sa nečim drugačijim, ali da je sve skoro pa na dlanu, to je jedina istina. Na primjer, kada se radi o putovanjimadanas je moguće kroz samo nekoliko sati stići na drugi kraj svijeta, a nekada je to bilo nemoguće i zamisliti. Shodno takvim opcijama, lako je u ovdašnjem vremenu biti putnik koji je mnogo toga prošao, što nekada nije bio slučaj, zbog čega priča o Ibn Battutu opčinjava svakoga ko je čuje i za nju sazna.


 Ibn Batuta je rođen u Maroku 1304. godine, kada je u toj zemlji vladao Merinidski sultanat. Prvih 20 godina svog života, odnosno svoju mladost je proveo u mjestu u kojem je i rođen, nakon čega je odlučio da se putem vjere zaputi na hadž. Nakon ovog vjerskog hodočašća, Ibn se nije vratio svojoj kući, već je donio jednu, pa reklo bi se najbolju odluku u svom životu. Te, 1325. godine počeo je svoje putovanje kroz zemlje svijeta, a po podacima koji se danas često izgovaraju kada je on u pitanju, prešao je čak 117 000 kilometara kroz svoja putovanja. Ibn je bio berberski islamski istraživač, putnik i islamski učenjak, a osim toga, čovjek koji cijelom svijetu prenio svoja iskustva koja je stekao na putovanjima. 

Tokom 30 godina, koliko su ta putovanja trajala, Ibn Batuta je prešao cijeli poznati arapski svijet, obišao sve ono za šta se u tom trenutku znalo. Prešao je zemlje od zapadne Afrike, pa sve do Pakistana, Indije, Maldiva, Šri Lanke, Indokine i Kine. Kada se vratio sa ovih velikih, dugih putovanja, dogodilo se i ono najbitnije. Pošto je završio sa svojim hodočašćima, kada je zadovoljio svoju potrebu za tim da vidi veliki dio svijeta, sultan od Maroka je Ibna nagovorio da bi najbolji sljedeći korak bio taj da svoja putovanja, sva iskustva i doživljaje nakon mnogo čega viđenog i zapiše. 

Sve što je imao da kaže i čega je mogao da se sjeti, ispričao je učenjaku Ibn Uzeju koji je zaslužan što se i danas Batutovo ime spominje i ne zaboravlja. Naslov tog prvog rukopisa je glasio Dar onima koji zamišljaju o čudesima gradova i divotama putovanja, ali se ipak ovo djelo više danas zna kao Putovanja ili Rihla. Iako pun nekih izmišljenih, izmijenjenih dijelova, ovo je jedan od najboljih opisa svijeta koje je 14. vijek dao.     

SNL