Vrijeme je! Prijavi se na Biomimicry Global Design Challenge 2021.

PR

Priroda je čovjeku oduvijek bila izvor inspiracije, nadahnjujući najprofinjenija djela umjetnosti i arhitekture. Neusporediva je sposobnost prirode da uskladi ljepotu, ekonomičnost i funkcionalnost, te s toga nije slučajnos da veliki izumi tokom historije imaju svoje izvore u analognim prirodnim elementima.


 Koncept biomimikrije, kojemu se široko pristupa u suvremenoj nauci, sastoji se od analiziranja načela prirodnih sustava i njihovih prenošenja na pojedina rješenja u području tehnologije i dizajna. Prvi put u BiH ova nauka sada može zaživjeti zahvaljujući online školi iz Velike Britanije, Biomime koja će prvi put organizirati veliko takmičenje učenika gdje će pradstaviti najboljeg učenika sa svojim projektom na prestižnom takmičenju Biomimicry Global Design Challenge 2021.


Biomimicry Global Design Challenge je godišnje natjecanje koje traži od timova učenika i profesionalaca da riješe kritična globalna pitanja rješenjima nadahnutim prirodom. Biomimikrija global dizajn izazov je godišnje takmičenje za grupe učenika da koriste rješenja inspirisana prirodom i povežu ih sa globalnim izazovima sa kojima se sada suočavamo. U 2021., šestomjesečnom programu će učenici biti pripremljeni da koriste inovacije inspirisane prirodom u skladu sa UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Pobjednik ovog takmičenja će biti pozvan na učešće velikog takmičenja Launchpad u USA koje će se upriličiti na način shodno trenutnoj situaciji u svijetu. 


Biomime online školće pružiti mladima projekt koji će biti implementiran u BiH, iskustvenog učenja napravljenog za upoznavanje učenika osnovnih i srednjih škola sa dizajnom inspirisanim prirodom. Biomimikrija, BH dizajn izazov za mlade nudi vještine i resurse da olakša nastavnicima da iskustvo učenja bude kreativno i zanimljivo. Pružit će se jasan okvir koji zadovoljava naučne standarde i omogućava učenicima rješavanje stvarnih i lokalnih problema održivosti. Projektu mogu pristupiti školske ustanove kao formalne ili neformalne grupe mladih, te NVO koje u svom opusu sadrže rad sa mladima. Takmičenje je besplatnog karaktera. 


Biomime škola je tim naučnika, pedagoga, inovatora i ekonomista koji dijele svoju strast prema prirodi kao učitelju, da bismo podučavali sa razmišljanjem, razumijevanjem i brižljivošću. Prvo etablirani u Velikoj Britaniji i priznati u svijetu, škola dolazi uskoro i na prostore BiH.  Škola se obraća osnovcima od 12 godina starosti radi nastavnih predmeta koje slušaju u tom uzrastu. Sljedeći korak su visokoškolske organizacije i studenti. Upis na edukativne kurseve je od januara tekuće godine i završava se u maju takmičenjem na globalnom nivou. Predavači su eminenti svjetski i domaći profesori, a predmeti koji će se slušati su: biologija, hemija, fizika, matematika i engleski jezik.