Dunja Mijatović nova komesarka za ljudska prava pri Vijeću Evrope

SNL

Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope izabrali su Dunju Mijatović iz BiH za novu komesarku za ljudska prava.

Mijatović će preuzeti dužnost komesarke Vijeća Evrope za ljudska prava 1. aprila 2018. godine na mandat od šest godina, bez mogućnosti obnove mandata. U prvom krugu je Mijatović osvojila 76 glasova, dok je u drugom osvojila 107 glasova.


Komesar za ljudska prava je nezavisna i nepristrasna pozicija koju je Vijeće Evrope uvelo 1999. godine radi promocije svijesti i poštivanja ljudskih prava u 47 zemalja članica Vijeća Evrope. Neobnovljivi mandat komesara traje šest godina.


Mijatović kao predstavnica OSCE-a za slobodu medija od 2010. prati slobode medija u svih 50 zemalja OSCE-a pa tako i u BiH. Ona igra važnu ulogu u OSCE-u, zbog čega Bosanci i Hercegovci mogu biti ponosni na nju, baš kao što je nedavno istakao i šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore.


Ona je u periodu od 2005. do 2007. godine predsjedavala radnom grupom eksperata Vijeća Evrope za slobodu izražavanja i pristup informacijama u vremenu krize. Tokom njenog predsjedavanja, Komitet ministara Vijeća Evrope usvojio je Deklaraciju za zaštitu i promociju istraživačkog novinarstva i vodič za zaštitu slobode izražavanja i informacija u vremenu krize.