Zašto trebamo više rizikovati?

getty images

Nassim Nicholas Taleb je kontraverzni mislilac i pisac koji smatra da u životu trebamo više rizikovati. Rizik je tema njegove nove knjige “Skin In The Game” u kojoj piše o ličnom ulogu i odlukama koje donosimo, te kako plaćamo nastale gubitke. A gubitke smatra neophodnim za lični uspjeh.

Taleb je bivši uspješni trgovac, a svoj život je pretvorio u senzaciju nakon objavljivanja knjige “The Black Swan”. Godinama je proučavao kako se zavaravamo misleći da znamo više nego što zapravo znamo, ponajviše zato što smo stvorili svijet koji više ne razumijemo. S neočekivanim pojavama u Eks-tremistanu (da, tako se zove nas današnji svijet) stvari stoje tako da malo što možemo objasniti Gaussovom krivuljom, pobjednik uzima sve, lomovi gramzivih sustava burzi, banaka i investicijskih fondova dramatično utječu na živote velikog broja ljudi…


Knjiga “The Black Swan” je prodata u tri miliona primjeraka, a Taleb je proglašen prorokom. Ako ne isti, onda se veći uspjeh predviđa novoj knjizi. Taleb smatra ako nemamo ulogu u odlukama koje donosimo i ako rizik nije podijeljen, posljedice ne mogu biti dobre.


Donosimo vam nekoliko savjeta koje svi možemo primijeniti:


Postanite tvrdokožac


Česti cilj Talebovog gnjeva je netko tko razmišlja o životu, a da ga pri tome ne živi. Smatra da su Vladimir Putin i Donald Trump primjeri tvrdokožaca kakvi trebamo biti bez obzira da li se slažete sa njihovim postupcima ili ne. "Život je žrtva i rizik", piše on. "Ako ne preduzmete rizik od štete, popravljivog ili čak potencijalno nepopravljivog, iz avanture, to nije avantura."


Mogu da vam sude samo na trenutak


"Biznismeni kao nosioci rizika nisu podvrgnuti osudi drugih biznismena", izjavio je Taleb, "samo osudama koje dolaze od njihovog ličnog računovođe." U svemu što radite ne tražite saglasnost, već aktivno tražite neodobravanje. Kada se prašina slegne, reći će vam da li ste bili u pravu ili ne. 


Budite vukovi


Taleb naglašava kako je bolje živjeti život vuka nego psa. Ako ste pas dobijate sliku o lažnoj stabilnost, a život ne funkcionira tako. "Život psa može izgledati sigurno", zaključuje g. Taleb, "ali u odsustvu vlasnika, pas ne preživi. Vuk je obučen da preživi."


Nema potrebe da trčite maraton


Banke i korporacije ostvaruju profit i prenose rizike na druge. Kada dođe do financijske nesreće, drugi plaćaju kaznu. Riješenje koje predlaže Taleb je prisiliti sve da imaju odgovarajući udio u odlukama - za koje su onda lično odgovorni - tako da socijalna pravda može prevladati.